EU synar möbeljätte på skatteflykt

EU-kommissionen meddelar att man går vidare med en granskning av Ikeas avancerade skatteupplägg, genom att inleda en granskning. Detta efter att ha tagit del av en forskningsrapport där företaget anklagas för att mellan 2009 och 2010 ha snuvat EU-medborgarna på motsvarande minst 9,5 miljarder svenska kronor.

– Kommissionen har tagit del av rapporten och dess slutsatser. Den kommer nu att studeras i detalj, säger Vanessa Mock, EU-kommissionens talesperson i skattefrågor, till den brittiska tidningen The Guardian.

FAKTA Ikeas avancerade skatteplanering

Alla Ikeavaruhus världen över betalar 3 procent av sin omsättning i royalties till bolaget Inter Ikea. Företaget är förlagt i Delft i Nederländerna. För åtta av Ikeas europeiska dotterbolag innebär detta första steg en minskning av den beskattningsbara vinsten med 35–64 procent.

Inter Ikea delar upp pengarna i två delar:
• Den första delen skickas till en icke identifierad mottagare.

• Den andra delen skickas skattefritt till Ikea-bolaget Interogo Finance i Luxemburg. Dessa pengar är märkta som ränta för ett internlån som uppstod när ett av Ikea-bolagen, Inter Ikea, köpte varumärket Ikea av ett annat Ikea-bolag, nämligen Interogo Finance.

Av de 86 miljarder svenska kronor som Inter Ikea betalade för varumärket lånades drygt hälften av säljaren. De pengar som Inter Ikea nu betalar i ränta för detta lån beskattas inte eftersom Nederländerna inte kräver skatt på royalties och räntor som lämnar landet.

Interogo Finance i Luxemburg betalar i sin tur utdelning till stiftelsen Interogo i Liechtenstein. Ett skatteavtal mellan länderna gör att vinsten som går ut från det ena landet och in i det andra landet i princip är oskattade. Mellan 2012 och 2014 betalade Interogo Finance endast 0,06 procent i skatt i Luxemburg.

Stiftelsen Interogo i Liechtenstein behöver å sin sida inte heller betala skatt på pengarna från Luxemburg eftersom skatteparadiset Liechtenstein inte kräver skatt på

Forskningsrapporten har finansierats av den gröna gruppen i EU-parlamentet och lades fram den 12 februari. Enligt rapporten har Ikea mellan 1991 och 2014 undvikit att betala 84 procent av de 135 miljarder svenska kronor som bolaget tagit emot från möbelbutikerna.

– Ikea har skapat ett avancerat system för att undanhålla nationella indrivare miljarder euro i skatteintäkter. Kryphål i skattesystemen i flera EU-länder, såsom Luxemburg, Belgien och Nederländerna underlättade Ikeas skatteflykt, säger Sven Giegold, ekonomiskpolitisk talesperson för EU-parlamentsgruppen De gröna/EFA i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten har Sverige, bara under 2014, gått miste om 95 miljoner kronor i skatteintäkter. Tyskland, som anses vara hårdast drabbat, har i sin tur blivit blåsta på 330 miljoner kronor.

– Ikea har helt hänsynslöst undvikit sin skatteplikt och gjort de europeiska ländernas skattebas en ofantlig skada. Det är ett slag i skatte­betalarnas ansikten att stora bolag fortfarande kan undvika att betala miljarder i skatt i EU, säger Sven Giegold.

Svenska Skatteverket, har enligt verksamhetsutvecklaren Margareta Nyström, ökat sitt fokus på just den här typen av skatteupplägg. Främst handlar det om de multinationella företagen.

– Det handlar om att de flyttar vinster till det land där det är lägst skatt, till lågskatteländer. Det har visat sig att nationella företag i genomsnitt betalar 4 till 8 procent högre skatt än de multinationella, säger hon.

Hon säger också att det inom EU först nu har börjat gå upp för medlemsländerna vilka enorma värden som de här företagen kommer undan med. Så stora summor att de underminerar ländernas samlade skatteintäkter, den så kallade skattebasen.

– Genom att ha artificiella skatte­upplägg gör man konstlade transaktioner som innebär att man eroderar den skattebas som funnits om de betalat skatt i det land där de skulle. Det är tämligen enkelt för de multinationella bolagen att göra så i dag, säger Margareta Nyström.

På grund av sekretess kan hon inte kommentera om någon granskning av Ikea pågår.

– Vi vill dock vara tydliga med att vi är i framkant när det gäller att följa vad som händer. Det är något som påverkar om vi ska välja ut ett bolag till granskning.
Men Margareta Nyström tillägger också att rapporten kring Ikeas skatteflyktsmodell inte innehåller några uppgifter Skatteverket inte redan känner till.

Det är ett slag i skatte­betalarnas ansikten att stora bolag fortfarande kan undvika att betala miljarder i skatt i EU.
Sven Giegold, ekonomiskpolitisk talesperson för EU-parlamentsgruppen De gröna/EFA

Ikea svarar i ett skriftligt uttalande till Arbetaren på anklagelserna: ”IKEA-koncernen betalar skatt i enlighet med lagar och regler överallt där vi är verksamma inom detaljhandel, produktion eller i någon annan roll”.