Video: S-E Liedman på turné med sin Marx-bok

Foto Sven-Eric LiedmanSven-Eric Liedman är professor emeritus i idéhistoria. I september 2015 utkom han med en biografi om Karl Marx, som innehåller en hel del om trebandsverket Kapitalet. Kapitalet har utan tvekan harft stor betydelse för bilden av det kapitalistiska marknadssystemet, inte bara i USA, Sovjet och Europa.

Liedman har nu besökt ett femtiotal platser runtom i landet för att presentera och diskutera sin bok. Några har haft synpunkter på innehållet. Är frågeställningarna om kapitalismens väsen desamma idag som vid mitten av 1800-taket när Kapitalt kom ut?

Här redovisar Sven-Erik Liedman några av de frågeställningar som dykt upp när han mött sina läsare. Han bemöter även lite av den kritik han fått för sin analys av Karl Marx och möjligheterna att använda sig av analyserna i Kapitalet i dagens samhälle.
Videon ingår i en serie om Karl Marx och Kapitalet. Detta är den avslutande videon.

[Tid: 7.20 min]

Video: Har Karl Marx och hans verk Kapitalet något att säga om dagens samhällsutveckling? (Del 6)

Video: Kaitalet skrevs vid mitten av 1800-talet. Kapitalismen såg helt annorlunda ut och mycket av dagens samhälle gick inte att förutsäga då. (Del 5)
Ingvar Johansson ser problemen att analysera världen idag  utifrån Marx

Video: Har Karl Marx och hans verk Kapitalet något att säga om dagens samhällsutveckling? (Del 4)
Johan Lönnroth räknar på Karl Marx

Video: Har Karl Marx och hans verk Kapitalet något att säga om dagens samhällsutveckling? (Del 3)
Majsa Allelin om Kapitalet och grundutbildningen

Video: Har Karl Marx och hans verk Kapitalet något att säga om dagens samhällsutveckling? (Del 2)
Catharina Thörn om Kapitalet och det urbana rummet

Video: Har Karl Marx och hans verk Kapitalet något att säga om dagens samhällsutveckling? (Del 1)
Sven-Eric Liedman om sin biografi om Karl Marx

Videokrönikor 2015

Cecilia Suhaid Gustafsson / Caisa-Stina Forssberg
Kulturens ABC

Videokrönikor 2014

Erik Åkerlind
Myten om kenturerna

Marika Hedemyr
Motbilder: Korsvägen 

Kalle Carlsson
Lokal kultur i vimlet

Nils Linde
Kultur för unga i Kulturlagret 

Jasmine Lyman
Om kreativa kluster 

John Pekkari
Om kulturella brytpunkter 

Tomas Ferm
Om konstprojektet Art Hood 

Videokrönikor 2013
Majsa Allelin
Om olika former av våld 

Anna Johansson
Om egoism och individualism

Catharina Thörn
Om nödvändigheten att ta makten över staden

Videokrönikor 2012
Catharina Thörn
Om gentrifiering, del 2 

Ulf Bjereld
Kan president Barrack Obama skapa fred i Palestina nu?

Ann Ighe
Om aktionen Ship to Gaza 

Ulf Bjereld
Om begreppet Idrott och politik

Ulf Bjereld
Makten över kunskapen 

Catharina Thörn
Om gentrifiering, segregering och demokrati

Videokrönikor 2011
Eva-Lotta Hultén
Om nyfikenhet och lärande

Sven-Eric Liedman
Om samtiden – finns den?

Eva-Lotta Hultén
Om vikten av hemodling

Sven-Eric Liedman
Om kunskapens irrvägar

Eva-Lotta Hultén
Kan vi lita på våra medier?

Sven-Eric Liedman
går till botten med det ytliga begreppet glamour

Videokrönikor 2010
Bengt Göransson diskuterar i fem krönikor viktiga grunder för ett demokratiskt samhälle.