Sjunkande oljepriser slår mot migrantarbetare

Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar och Bahrain förväntas alla att drabbas av stora budgetunderskott då de sjunkande intäkterna för den billigare oljan inte längre kan finansiera ländernas stigande utgifter. Bland de åtgärder som förväntas eller redan har införts finns minskade subventioner på bränsle, el, vatten, skolavgifter samt införandet av mervärdesskatt. Allt detta kommer att slå mot gästarbetarna. Redan nu finns det uppgifter om att människor i stället väljer att återvända till sina hemländer.

Oljepriserna förväntas ligga kvar på en lägre nivå på grund av överskottet på marknaden, vilket fått länderna vid Persiska viken att börja blicka mot en framtid bortom oljeinkomsterna. I Saudiarabien har landets vice kronprins och försvarsminister Muhammed bin Salman exempelvis sagt att landet vill satsa på att öka turismen och antalet pilgrimer som vill besöka de heliga städerna Mecka och Medina.

Förenade Arabemiraten har samtidigt genomfört stora investeringar i Indien. Nyligen besökte Abu Dhabis kronprins och landets arméchef Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nayan Indien där nya satsningar i landets infrastruktur, energisektor och luftfart undertecknades.

I september fördubblades kostnaderna för bränsle och samhällsservice i Qatar, vilket slagit mot gästarbetarnas levnadsstandard. Även Saudiarabien och Oman minskade subventionerna i slutet av förra året, och i Saudiarabien överväger man att införa en mervärdesskatt framåt slutet av året. Även i Bahrain har gästarbetarna drabbats av minskande subventioner.

I november påpekade Bahrains industriminister Zayed Al Zayani att de ekonomiska oroligheterna och bristen på arbetstillfällen har bidragit till instabilitet i regionen. Han uppmanade samtidigt till mycket omfattande ekonomiska reformer i regionen på grund av de minskande oljeintäkterna. En av målsättningarna är att skapa många nya arbetstillfällen för de unga i ländernas ekonomier – som fortfarande är mycket beroende av invandrad arbetskraft från bland annat Indien, Pakistan, Bangladesh och Filippinerna.

I september fördubblades kostnaderna för bränsle och samhällsservice i Qatar, vilket slagit mot gästarbetarnas levnadsstandard. Även Saudiarabien och Oman minskade subventionerna i slutet av förra året, och i Saudiarabien överväger man att införa en mervärdesskatt framåt slutet av året. Även i Bahrain har gästarbetarna drabbats av minskande subventioner.

Bland reformerna finns också satsningar som syftar till att ersätta gästarbetarna med lokal arbetskraft. Mycket talar därmed för att den stora arbetskraftsmigrationen till länderna runt Persiska viken är på väg att ta slut.

Tidigare, då oljepriserna fortfarande var höga, satsade regionens länder på stora byggen av nya flygplatser, motorvägar, hamnar och spektakulära byggnader. Ända sedan 1970-talet har det främst varit de närmare 16 miljonerna gästarbetarna från Sydasien som stått för arbetskraften vid dessa projekt. Nu när denna oljefinansierade byggboom tycks vara över minskar samtidigt behovet av mindre kvalificerad arbetskraft från länder som Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal och Sri Lanka. Regionens länder vill nu hellre anställda sina egna allt bättre utbildade medborgare.

I flera av länderna i Sydasien finns det samtidigt en oro över att de stora summor av hemskickade pengar som gästarbetarna sedan länge stått för ska börja minska. I Nepal står de hemskickade pengatransfereringarna från alla delar av världen för hela 30 procent av bruttonationalprodukten.

I Sri Lanka och Bangladesh motsvarar summorna 9,4 respektive 8,6 procent av ländernas ekonomier, enligt Världsbanken. I Indien är siffran mer blygsam, motsvarande 3,4 procent av bruttonationalprodukten, men i vissa delstater, däribland Kerala, kommer effekterna att bli betydligt större.

Forskning visar att de pengar som gästarbetarna skickar hem till sina familjer bidrar till att minska fattigdomen i hemlandet. Vid sidan av detta skulle även de lokala arbetsmarknaderna drabbas om många gästarbetare snabbt börjar återvända hem. Arbetslösheten skulle sannolikt öka. För länderna i Sydasien skulle med andra ord effekterna kunna bli mycket kännbara.