Grundaren av kristna tevekanalen EWTN avliden

Mutter_Angelica-mother_angelica_1_credit_ewtn_cna_2_4_16_1459129995Moder Mary Angelica, grundaren av den kristna TV kanalen EWTN, är död. Enligt uppgifter i meder dog den katolska ordenskvinnan från USA på påskdagen efter en lång tid av sjukdom vid en ålder av 92 år. Sändningarna, som startade 1981, når enligt för närvarande ut till 264 miljoner människor i 144 länder.

”Moder Angelica har skapat något som nationens biskopar själva inte förmått”, sade Philadelphias ärkebiskop Charles Chaput, som sedan 1995 sitter i styrelsen för EWTN. ”Hon grundade och byggde upp en TV kanal, som talade till helt normala katoliker, som kände deras behov och gav näring åt deras andar.”

Rita Antoinette Rizzo, vilket var hennes borgerliga namn, föddes den 20 april 1923 i Canton/Ohio. Tjugoett år gammal inträdde hon i klostret för Defattiga klarissorna av den eviga tillbedjan i Cleveland. År 1962 grundade hon klostret Our Lady of the Angels i Irondale/Alabama. Som en följd av hennes verksamhet som förkunnare växte övertygelsen hos den unga ordenskvinnan, att man måste använda sig av medier som TV och radio, vilka då utvecklades i snabb takt. Så startade 1981 kanalen Eternal Word Television Network sina sändningar från ett garage i klostret. Innan moder Angelica år 2000 lämnade sin plats som ordförande för EWTN betecknade tidskriften Time Magazine henne som ”den mest inflytelserika katolska kvinnan i Amerika”.

Global media koncern

Förutom 16 satellit- och kabelkanaler för sina TV program förfogar EWTN för närvarande över en radiosändare samt internettjänster. År 2011 övertog EWTN tidningen National Catholic Register, som tidigare ärts av en kristen orden.

Utöver detta har EWTN övertagit presstjänst Catholic News Agency (CNA) liksom den associerade latinamerikanska tjänsten Aciprensa. CNA, som grundades år 2004 i Denver, förmedlar nyheter med katolska teman och har ett särskilt fokus på Vatikanen. Aciprensa, grundad år 1980 i Perus huvudstad Lima, är den största spanskspråkiga katolska presstjänsten.

Requiem för moder Angelica planeras äga rum den 1 april i Hanceville. Bisättningen sker i anslutning till klostrets krypta.

Kathpress 2016-03-28