Birgittapriset 2016

teol-sboProfessor Stephan Borgehammar har av styrelsen för Birgittastiftelsen utsetts till mottagare av Birgittapriset år 2016. Borgehammar tilldelas utmärkelsen ”för en mångårig forskning präglad av vårdad stilkonst och genuin inlevelse i medeltidens religiösa liv”.

Stephan Borgehammar är teologie doktor och professor i praktisk teologi vid Lunds universitet. Hans främsta forskningsintresse är kyrkolivet under europeisk medeltid. En viktig del av sin forskning har Borgehammar ägnat åt den heliga Birgitta och birgittinorden. Åren 2001–2015 ingick han i den projektgrupp som utgav den första fullständiga engelska översättningen av Birgittas himmelska uppenbarelser med kommentarer, utgiven på Oxford University Press i fyra volymer.

Birgittapriset överlämnades i samband med Birgittastiftelsens årsmöte i Vadstena den 23 april och består av en penningsumma på 10 000 kronor och en silvermedalj utförd av skulptören Ernst Nordin. Pristagaren höll ett långt, lärt och entusiastiskt föredrag under rubriken ”Birgitta – den outgrundliga”.

Birgittapriset instiftades 1997. Det kan tilldelas en svensk eller utländsk forskare, författare eller en person som genom mångåriga ideella insatser främjat intresset för Birgitta Birgersdotter och de ändamål som Birgittastiftelsen arbetar för. Det har tilldelats bl.a. professor Tore Nyberg, Odense, docent Birgitta Fritz, Stockholm, professor Matti Klinge, Helsingfors, professor Alf Härdelin, Uppsala, dr. Eva Ahl, Helsingfors, professor Helge Nordahl, Oslo, professor Birger Bergh, Lund, f. museichefen Sune Zachrisson, Vadstena, syster Patricia OSsS, Vadstena, professor Denis Searby, Stockholm.

I priskommittén ingår latinisten, professor emerita Monica Hedlund, Uppsala universitet, medeltidshistorikern, professor emeritus Olle Ferm, Stockholms universitet och f. Vatikan-ambassadören Fredrik Vahlquist.

Birgittastiftelsen är en ideell och icke konfessionsbunden förening som bildades 1920. Den har till ändamål att söka bevara det rika kulturarvet från den heliga Birgittas liv och gärning.

Kjell Blückert 2016-04-26