Mère Mauriac Anne Duprez – Claire Mauriac. Le roman d’une mère

Av Lena Kåreland
LENA KÅRELAND: Barndomen är ett helt liv, eftersom den ger oss nyckeln till den vuxnes tillvaro”, skriver François Mauriac i en av sina minneskildringar Mémoires intérieures (1959). Mauriac var en engagerad författare som följde 1900-talets litterära och politiska historia som journalist och kritiker, poet och dramatiker och inte minst som…