Kapitalistiska livsformer (Subaltern – serie 2 – 1-2: 2016)

Vårt kommande dubbelnummer för Subaltern – Serie 2 (ny layout, nya redaktionsmedlemmar och delvis ny inriktning) undersöker kapitalismens antropologi och kartlägger de olika livsformer som produceras av det kapitalistiska produktionssättet. […]