Hälsoklyftan ökar

Medellivslängden i Sverige ökar. Samtidigt ökar skillnaderna mellan dem som lever längst och dem som dör tidigast. Text: Anna Fredriksson | Illustration: Fredrika Markstedt | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 3 2016 Folkhälsan […]