Utebliven upprättelse upprör forskare

En lyckad upprättelse behöver involvera berörda. Där har Sverige misslyckats, menar internationella forskare. Text & bild: Anna Fredriksson | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 4 2016 – Vad händer med alla dem […]