Vinna eller försvinna? – vad behövs i en nationell biblioteksstrategi?

Välkommen till Bibliotek i Samhälles salong i samband med BiS årsmöte! Även icke medlemmar är välkomna! Lördag 11 mars kl. 13-14.30 i ABF-huset, Erlanderrummet, Sveavägen 41, […]