PÅMINNELSE: öppet möte om Nationell biblioteksstrategi nu på lördag

Vad bör finnas i den nationella biblioteksstrategin? Vilka frågor tycker du är viktiga? Vad gör vi åt att 400 folkbibliotek har försvunnit sen 1995? Hur kan biblioteken  leva upp till bibliotekslagens […]