Den kapitalistiska staten och möjligheten till socialism

Inom ramen för samarbetsprojektet The Real Utopias Project har Erik Olin Wright sedan 1991 lett utforskandet av olika modeller för radikal social förändring genom en mängd antologier och monografier, bland annat i Envisioning real utopias (från 2010). I denna artikel undersöker Wright hur Göran Therborns bok Vad gör den härskande klassen när den härskar? från 1978 (på svenska 1980) kan användas för att utveckla ett möjligt socialistiskt alternativ till kapitalismen som är relevant för den antikapitalistiska kampen i dag. Therborns bok handlar om hur vi ska förstå staten och dess roll för att reproducera rådande klassförhållanden. För den arbetarrörelse som under 1900-talet – genom demokratiska val eller revolution – försökte omvandla samhället genom ett erövrande av statsmakten var detta ett centralt problem. Wright visar hur Therborns analys fortfarande har relevans för de som, i ljuset av ”realsocialismens” misslyckanden och övergrepp och kapitalismens globala expansion med skenande miljöförstöring och ojämlikhet i släptåg, försöker formulera ett begrepp om en sant demokratisk socialism och utveckla möjliga strategier för att utmana och överskrida det förhärskande ekonomiska systemet.

Publiceringshistorik: Översättning av kapitlet ”The capitalist state and the possibility of socialism” från Gunnar Olofsson & Sven Hort (red.), Class, sex and revolutions. Göran Therborn – a critical appraisal, Arkiv förlag 2016.

(Publicerad 23 maj 2017)

Förslag på källangivelse: Wright, Erik Olin (2017) ”Den kapitalistiska staten och möjligheten till socialism”, i Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 8, s. 47–76. DOI: https://doi.org/10.13068/2000-6217.8.2