Newman i Almedalen 2017: Sanningsanspråk och pluralism i harmoni – kan katolsk sociallära inspirera demokratin?

Katolsk sociallära omfattar de katolska lärosatser och doktriner som avser mänsklig värdighet, samhällets gemensamma goda och rättvisa. Kristdemokratiska partier utgår i allmänhet från socialläran som […]