Soulens groove-arbetare

Soulmusiken hade stark koppling till medborgarrättsrörelsens USA. Storhetstiden på 60-talet föddes ur en mix av rhythm & blues och gospelmusik. Skivindustrin gjorde gospelns andlighet konsumtionsvänlig. En klump polyvinylklorid stor som en […]