Verka för ett demokratiskt samhälle och ett biblioteksväsende för alla

BiS är en socialistisk biblioteksförening som bildades 1969. Vad innebär det? För dig som är nyfiken på föreningen och vårt arbete tipsar vi om olika källor att fördjupa […]