Samtal om bibliotek och juridik efter JO-besluten på BiS-salong

rets salong på BiS årsmöte ägnades åt bibliotek och juridik. Martin Persson rapporterar i bis 2018:02 från en diskussion om hur bibliotekens arbete förhåller sig till författningen och till […]