Barns delaktighet prövas på Malmö stadsbibliotek

Denna recension är hämtad från bis 2018:02 Johansson, Barbro & Hultgren, Frances (2018). Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn: delaktighetsprocesser på Malmö stadsbibliotek. Borås: Högskolan i Borås. Barnbiblioteksforskningen är […]