Seriearkeologi: DCU 80 år del 5 – Kris!

Seriearkeologis genomgång av DC Comics historia har ju berört en hel del kriser. Denna gång ska det dock handla om en fiktiv sådan, nämligen 1985 års maxiserie som beredde vä[…]