Tyst och lidande kyrka – intervju med ärkebiskopen av Kaunas

av FREDRIK HEIDING i samtal med ärkebiskop LIONGINAS VIRBALAS Ljudintervjun med ärkebiskopen av Kaunas fördes på engelska via tolk, en sammanfattning av samtalet på svenska finns nedan. Lyssna till intervjun genom att klicka till […]