Färdigt förslag till nationell biblioteksstrategi

Idag har sekretariatet för nationell biblioteksstrategi lagt fram ett färdigt förslag. Sekretariatet slutredovisar sitt arbete till regeringen. Anknutet till strategin finns ett antal konkreta förslag som satsningar på skolbiblioteken, stärkt […]