Seriearkeologi: DCU 80+ del 12 – Green Arrow av Mike Grell – en medelålderskris i serieform

Man kan betrakta Mike Grells version av Green Arrow på många olika sätt: det första lyckade försöket att ge karaktären en egen tidning; ett av de främsta exemplen […]