Monumentet, staten och institutionerna: om ultranationalismens överlevnad i det demokratiska Spanien

Hur har ultranationalismen kunnat överleva inom ramen för den spanska
administrationen? Genom turerna runt kvarlevorna efter General Franco och
alla de av inbördeskrigets offer som finns i massgravar undersöker
idéhistorikern Karolina […]