Felaktig bild av BiS och en förenklad syn på bibliotekspolitik i forskningsartikel

BiS styrelse svarar forskarna Johan Sundeen och Roger Blomgren angående artikeln ”Offentliga bibliotek som arena för aktivism” där BiS utgör studieobjekt. Läs mer →