OPERA Nr 2, 2022

I vårnumret rapporterar vi om Budapestoperans återinvigning. Intervjuer med upphovsmännen till Folkoperans uppsättning av Ålevangeliet samt Wermland Operas nye opera- och musikchef Kjell Englund. Vi uppmärksammar också att Molière fyller […]