OPERA Nr. 4, 2022

OPERAs höstnummer innehåller recensioner från festivalerna i Bayreuth, Salzburg och Glyndebourne samt svenska frpn sommaroperascener. Dessutom recenseras en biografi om Kerstin Thorborg och hennes make Gustaf Bergman.