Samtal om konsten med Lena

Lena Ryö, från Riksförbundet Sveriges konstföreningars Örebrodistrikt, har tagit för vana att intervjua konstnärer i samband med utgivningen av ett
Inlägget Samtal om konsten med Lena dök fö[…]