AKT UNG 2012

På Stockholms Internationella Poesifestival vill 10TAL i år låta unga, poetiska röster klinga. AKT UNG är en biscen till den stora festivalen, där poeter mellan 16 och 27 år kommer uppträda. Vi vill skapa en plats där unga poeter, både aspirerande och etablerade, får utrymme att presentera sina dikter.

Tillsammans med de litterära aktörerna fikssion, Ponton, tidskriften Skeppet och kulturkollektivet Vi värdelösas litteraturfalang Litzine arrangerar vi workshops som kommer att mynna ut i fantastiska scenframträdanden.

Vill du veta mer eller rent av skicka in ett bidrag aktung(at)10tal.se eller läs mer på vår blogg: aktung.se

 

AKT UNG arrangeras med stöd av Statens Kulturråd.

10TAL Evenemangs verk­sam­het stöds av Statens Kulturråd, Stockholms Kulturförvaltning och Stockholms Läns landsting.