Sydasien

Tidskriften Sydasien rapporterar om Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan och Maldiverna. Sedan 1977 följer Sydasiens nätverk av skribenter och fotografer det som sker i regionen. Det gemensamma målet är att erbjuda kryddstarkt innehåll och bidra till fördjupade kunskaper.

Sydasien är en kvartalstidskrift och har i februari 2021 gett ut sin första årsbok.

Bli medlem/prenumerera på Sydasien här

Hemsida: https://sydasien.se/

Artiklar