Parnass nr 4 2012: Stig Dagerman – Av ett sådant liv vävs legender!

Parnass 4 2012

Parnass 4 2012

Det ursprungliga temat för detta nummer av Parnass var ”Kultförfattare”. Det materialiserades ganska snart till att handla om Stig Dagerman, hans liv och författarskap. På fyra-fem år gav han ut fyra romaner, lika många dramer, en lång diktsvit, dagsverser i mängd, artiklar om den första tyska efterkrigshösten. Sedan inträdde lika plötsligt en kompakt tystnad.Av ett sådant liv vävs legender, skriver Ivo Holmqvist.

Läs hela numret här

Läs Arbetarbladets recension här:  http://arbetarbladet.se/kultur/1.5291350-ursakta-om-vi-marker-ord