Poetisk Kvartett — en litterär salong på ABF

Möt Lotta Olsson, Lars Gustafsson, Marie Lundquist och Göran Greider i en poetisk kvartett på ABF-huset ikväll, den 24 januari.

Vad är en poetisk röst? Känns den bäst igen på sina klanger och variationer? Färger? Om den är tillräckligt tydlig kan den ingjuta ett helt författarskap i några få ord – ibland upplevs den som en viskning redan en meter från bokhyllan. Att skilja en poet från en annan kan vara svårt från en boksida till en annan, men om den poetiska rösten lyfts fram och förstärks av poetens personliga närvaro, kan poesin få en oanad tydlighet.

Den 24 januari inbjuder tidskriften 10TAL och ABF Stockholm till en poesikväll med fyra mycket särpräglade poetiska röster. Kom och lyssna till en poetisk kvartett med poeterna Göran Greider, Lotta Olsson, Marie Lundquist och Lars Gustafsson.

Göran Greider, som nyligen belönades med Aftonbladets Axel Liffner-pris, låter i sin senaste diktbok, Och dagarna är som små sekler, världen och minnet flimra förbi på boksidorna. Sammanföringen av läsefrukter och dagsaktuella iakttagelser bildar en stark motström av poetisk livskänsla och politisk medvetenhet mitt i förorten, mitt i världen. Men här framträder främst Göran Greiders poetiska röst, och debattörens får stå tillbaka.

Med sin fria och vakna diktström kan Göran Greider kontrasteras mot Lotta Olsson, som förra året gav ut långdikten Himmel i hav – en barndomsskildring med en sällsynt skärpa, fokuserad på erfarenheten av att bli kvinna, att bli mor. Verserna är klassiskt formbundna av terziner (rimmade treradingar) och nära anknutna till myten om Persefone. I sin recension av Himmel i hav i Svenska Dagbladet menade kritikern Tommy Olofsson att Lotta Olsson är ”stolt otidsenlig” i sitt skickliga rimsmide. Det stämmer väl på pappret, men i sina uppläsningar visar Lotta Olsson att hennes poesi högsta grad är närvarande också här och nu. I december utsåg tidningen Vi läser Lotta Olsson till en av 2012 års bästa poeter.

Alla som har hört Marie Lundquist läsa sina dikter vet hur det svänger om språket och hur hon laddar varje sats med nyvunnen poetisk styrka – något hon också gav prov på med sina läsningar av Bob Dylan-översättningar på Klubb 10TAL i december. I sin senaste diktsamling, De dödas bok från 2008, behandlar hon döden och förlusten med sitt bibliskt förtätade språk. Till ABF-huset kommer hon med två helt nyskrivna diktsviter. Det ska bli mycket spännande att höra nya dikter av denna enastående centrallyriker.

Lars Gustafssons poesi kan liknas vid trollkarlens illusionära knutar, de uppstår framför läsaren, ofta med filosofisk eller matematisk komplexitet, ibland med naturlyrisk, sublim känsla – men så löser de upp sig, som om poesin och världen faktiskt vore möjlig att reda ut. Han kommer att läsa årstidsdikterna ur sin senaste diktsamling, Elden och döttrarna, men har också lovat läsa ett par nyskrivna dikter.

Tillsammans utgör kvartetten ett enastående prov på den poetiska röstens mångskiftande skepnader.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41
Datum: Den 24 januari
Tid: klockan 18.00.
Entré: 60 kronor (endast kontanter)

Foto: Sofia Runarsdotter

Foto: Thomas Wågström

Foto: Thomas Wågström

Lars_Gustafsson_maj_08

10TAL Evenemangs verk­sam­het stöds av Statens Kulturråd, Stockholms Kulturförvaltning och Stockholms Läns landsting.