Redaktionellt

 

 

Punkter från vilket numret vecklar ut sig:

Hur kommer det sig att man hittar? Vems kartor följer man? Betyder vithet »osynlig» för vita människor?

I det här numret av Ord&Bild följer vi upp Göteborgs poesifestival, som hösten 2012 diskuterade frågor om språk, rasism och vita rum via temat Orientering. De frågorna, och en hel del poesi, har vi tagit med oss. Vi vill låta teori och erfarenhet, litteratur och läsningar av litteratur, utgöra kunskap och inspiration till fortsatt arbete med vad som allt mer framstår som de mest akuta frågorna för vår tid.

Vi väljer också pluralformen – Orienteringar – för att understryka myckenheten, de många sammanhang som ordet kan placeras i: geografisk, spatial, sexuell. Filosofisk, estetisk, språklig. Rasmässig.

Filosofen Sara Ahmed skriver: »Orienteringar handlar om de riktningar vi intar och som placerar vissa saker och inte andra inom räckhåll för oss.» En fras som är ett ganska slående verktyg att granska makt med:

Orienteringar som påvisar vilka kroppar som har tillträde till vilka rum.

Orienteringar som slår till med ögonöppnarens skimrande insikt eller tillkortakommandets bittra nederlag vid förståelsen att andra berättelser alltid överges när vissa lyfts fram.

Orienteringar som väcker

ilska mot nationer. Mot adoptionsindustrin. Mot hjälporganisationer.

Orienteringar som producerar begär efter kön. Efter identiteter. Efter navigering.