10TAL Bok nr 7: Sinnesvåld av Helena Boberg

Sinnesvåld är en med­ve­tan­de­ström där frag­ment av vålds­sce­ner, man­lig makt­lyst­nad och bloms­terme­ta­fo­rer bil­dar en poe­tisk sam­hälls­kri­tik.

Recensioner:

”Med hypersäker språkkänsla öppnar denna svit en plats som liknar men ändå inte liknar någon annan. Det är en förspråklig tillvaro som genomblåses av feministisk medvetenhet om livslångt, manligt våld.”
Amelie Björck i Göteborgs-Posten 11 juli 2013

”Det är ilskan som drivkraft här. Boberg skriver ostädat, obehärskat, fräckt, i en pulserande, livfull stil som är energisk och målinriktad – driven och vägvinnande i sitt konstruktiva ursinne, fyllt av bitsk ironi.”
Läs Bernurs recension, 4 juni 2013

”Boberg skriver fram en sällsynt blandning av skönhet och ilska och utsatthet och ironi som får mig att gång på gång plocka upp boken, läsa dikterna på nytt.»
Naima Chahboun, Expressen 25 juni 2013

Läs Johanna Ögrens intervju med Helena Boberg här.

Läs också David Stenbecks artikel, med Helena Boberg, om »Poetisk politik« i tidskriften Fokus.

 

Helena Boberg – Sinnesvåld            

 

I äggsäckens skära hölje
ett snitt
: Ut sipprar universum

Sinnesvåld är en medvetandeström där fragment av våldsscener, manlig maktlystnad och blomstermetaforer bildar en poetisk samhällskritik. Helena Boberg drar sig inte för att ta risker i sin diktning, bland annat genom att använda litteraturens mest använda formler och klichéer – för att ladda dem på nytt, syna dem i ett annat, skarpare ljus.

I sin nya samling fortsätter hon undersökningen av det feminina och dess symboler. Rosen, som var en återkommande metafor i Repuls, har nu skjutit skott och slagit ut i en mångfaldig flora och fauna. Den kusliga stämningen i psykets klaustrofobiska rum har här flyttat ut och spridit sig i omvärlden.

Helena Boberg är född 1974, bosatt i Stockholm, och verksam som poet och kritiker. Debutboken gavs även ut på arabiska i Egypten 2012 med titeln Sodood (i översättning av Ibrahim Abdulmalik).

IMG_4239
Foto: Carl Dieker

 

Köp Sinnesvåld