Mare Kandre-priset 2013 tilldelas Linda Boström Knausgård

Linda Boström Knausgård är årets mottagare av Mare Kandre-priset som för åttonde gången delades ut under Stockholms Internationella Poesifestival på Södra Teatern den fjärde december. Priset syftar till att premiera författare som skriver i Kandres anda, och pristagaren koras av tidskriften 10TAL och Mare Kandres familj.

Boström Knausgård debuterade 1998 med poesisamlingen Gör mig behaglig för såret. Hennes genombrott kom 2011 med novellsamlingen Grand Mal. Helioskatastrofen (2013) är Boström Knausgårds tredje bok, för vilken hon tilldelas årets Mare Kandre-pris med motiveringen:

För att hon med ett osentimentalt språk gestaltar den mänskliga existensen i gränslandet mellan psykosens förvrängda värld och verklighetens inrutade tillvaro. Hennes berättelser skrivs fram i enlighet med mytens logik, som aldrig frågar varför – men tillåter en syn på oss själva som svårligen låter sig bestämmas i härskande kategorier.

Priset är instiftat till minne av författaren Mare Kandre (1962–2005) som efter sin för tidiga bortgång kom att sörjas av en stor skara läsare. Hon blev endast fyrtiotvå år men hann ändå bygga ett av de mest varierade, originella och omisskännliga författarskapen i vår samtid. Mare Kandres författarskap utmanar konventioner, särskilt de rörande identitet, och hennes verk är skrivna med ett egenartat språk och med en väldigt stark röst. Detta utmärker också Mare Kandre-prisets mottagare.

Tidigare pristagare är Anne SwärdSara HallströmIda BörjelJonas BrunAnn HallströmCarolina Fredriksson och Mats Kolmisoppi.