Klassresans tragedi

Förnekelse. Skuld. Skam. Dessa ord återkommer ständigt i forskning om klassresor och är bärande i nobeltippade Marie NDiayes Ladivine. Anneli Jordahl läser en roman som ristar förtryck, utsatthet och rasism i karaktärernas kroppar.

Anneli Jordahl

Kategorier: Okategoriserade
Etiketter: