NUMMER 3 2014: 1914 och första världskriget

 

GetAttachmentLitteraturen är historiens minne. Men minnet är selektivt. I år är det hundra år sedan första världskrigets utbrott. I Parnass nummer 3 2014 lyfter vi fram några röster från tiden kring 1914, som Jolos och Peter Englunds berättelser om tiden kring krigsutbrottet och Johan Rosdahl som berättar om hur danska författare som Georg Brandes med flera såg på kriget.  Många av dåtidens författare tog ställning för eller emot ett krig. Elin Wägner och Sigrid Undset engagerade sig i ett aktivt fredsarbete medan andra, som Hedin och Hamsun, ansåg att man borde mobilisera. Vi breder också ut röda mattan för några av årets jubilarer; Dagmar Lange (alias Maria Lang), Tove Jansson och Stieg Trenter för att nämna några.

Innehållet i nr 3 2014 av Parnass

Prenumerationsblad