Psykisk sjukdom väcker oro

Många vill inte arbeta med eller bo i närheten av någon som har en psykisk sjukdom. Källa: Handisam | Bild: Lena Johansson | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 1 2010 En ny undersö[…]