Kvinnofrid måste gälla alla kvinnor!

Antingen våldsutsatt. Eller funktionshindrad. Samhällets stöd förmår inte få syn på både och. Trots att det är självklart. Dags att fokusera på ett våld som sker i […]