Asylsökande barn

Lagen är tydlig, minderåriga får inte spärras in. Ändå placeras allt fler ensamkommande unga på låsta behandlingshem. Vad är det som har gått fel? Text: Joanna Mellquist | Bild: Thomaz Grahl | […]