Bit för bit byggs välfärden om från grunden

Gradvis, ibland närmast omärkligt, har den svenska välfärdsmodellen gått mot större inslag av konkurrens, individualisering och privatisering. När befintliga välfärdssystem byggs på med nya alternativ, skapas […]