Fest för poesin – nu på lördag!

På Klubb 10TAL lördagen den 21 mars firar vi det nya numret Fallet Brecht – om konst och samhällsengagemang – och bjuder in till fest, samtal, musik, mingel och lyrik. Det är Världspoesidagen och platsen är Teater Giljotin på Torsgatan 41, kl 19.00.

Poesins uppgift är att mynta orden vi lever genom, skriver Hannah Arendt i sin klassiska essä från 1966 om Brecht som trycks för första gången på svenska i 10TALs nummer. 

I ett samtal med poeten och akademieledamoten Kjell Espmark, som initierade den pågående kritikdebatten, författarna Agneta Pleijel och Daniel Sjölin, litteraturkritikern Tatjana Brandt samt filosofidocenten Marcia Cavalcante diskuterar vi poesins plats utifrån Hannah Arendts offentlighetsbegrepp.

Hur klarar dagskritiken sin uppgift att besvara litteraturens seriösa anspråk? Vilken ställning har litteraturen och kritiken i den svenskspråkiga offentligheten 2015, i en tid när dagstidningarna drar in på både utrymme och kvalité vad gäller recensionsverksamheten? Och de litterära samtalen förs kritiker emellan, författare emellan, för i en publik, en ”halvoffentlighet”, på Facebook och Twitter?

Dramatenskådespelaren och artisten Basia Frydman framför sånger av Brecht ackompanjerad av pianisten Göran Martling, Dramaten. Kjell Espmark läser ur sin senaste diktsamling Den inre rymden.

Som Klubb 10TALs litterära debutant möter vi Ida Therén, kulturjournalist och redaktör för tidskriften Const Literary ℗review.

Varmt välkomna!

80 kr ordi­na­rie / 50 kr studerande

För dig med funktionshinder:
Kontakta redaktionen på 073 9249006 så hjälper vi dig ner i lokalen.

Genomförs i samarbete med ABF Stockholm.