PGS och Jipf i Palestina – dagbok del 3

Den här veckan besöker en grupp från Palestinagrupperna i Sverige (PGS) och Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) Palestina och Israel. Under hösten och vintern har gruppen gått en studiecirkel tillsammans och nu är de på plats för att lära sig mer om situationen. Här kan du läsa Anja Emsheimers rapport från torsdagens möten: 

2015-03-19

”Möten med två starka kvinnor

Al Saraya Center for community Services i Gamla stan i Jerusalem

Hiyam som arbetar på centret berättar:

Al Saraya Center grundades 1971 av kvinnor, i syfte att stödja palestinska familjer i just Gamla stan i Jerusalem. De har ett mycket fint bibliotek, en datoravdelning med flera datorer som används av framför allt kvinnor och barn. Även volontärer från palestinska universitet deltar i arbetet.

Woman empowerment, att stärka kvinnor, är enligt Hiyam en av Centrets viktigaste uppgifter att arbeta med, för att förändra situationen som blivit allt värre efter 1967. Många problem har skapats i Gamla Stan: drogberoendet är störst, våldet ökar, över 50 % av barnen blir ”drop outs”, lämnar skolan från årskurs 5. De som är kvar klarar nästan aldrig att gå vidare till högre utbildning. Centret möjliggör för dem som hoppat av skolan att ta upp studier igen upp till högre årskurser. Det underlättar också för dem att få jobb sen.

Soraya Center har även ett ”awareness program” som lär ut vilka rättigheter kvinnorna har. Detta är väldigt viktigt, det minskar våldet mot kvinnor och hjälper föräldrarna att ta hand om sina barn.

Det finns en hårfrisörutbildning som gör att kvinnorna kan tjäna pengar. Det är ett arbete som kan utföras från hemmet – kvinoorna får också utbildning om hår, hud och naglar.

Centret arbetar även med ”life skills” där framför allt barnen lär sig att uttrycka sig, stärka sitt självförtroende, marknadsföra sig själv. Men det är inte lätt… För barnen är situationen i Gamla Stan mycket tuff, om läget inte förändras.

Den undervisningsplan (curriculum) man använder sig av i Gamla Stan är i huvudsak israelisk. De flesta undervisningsplanerna lyder under det israeliska undervisningsministeriet. Barnen får inte lära sig om sin historia i skolan vilket leder till att de får svårt att riktigt känna sin identitet

Det finns olika program för barnen: till exempel att stärka läsandet, de har oftast ett mycket litet ordförråd. Genom att använda berättelser, drama m m lär de sig att uttrycka sig. Om barnen får rätt verktyg, går de snabbt framåt. Inte heller i sina klasser kan barnen få tillräckligt med stimulans, lärarna hinner inte med i de stora klasserna.

Det finns numera också en klubb för barn mellan 8 och 11 år, framför allt av sociala skäl – man kan där samtala om hur de har det.

”En revolution behövs , viktigt för att förändra situationen.” (Hiyam)

60-80 barn kommer dagligen till centret; förra året arbetade man med 4000 barn, och många av dem fortsätter att komma under flera år.

Man har 19 anställda och 25 volontärer. Centret finansieras av bl a FN, Diakonia, Coopi (Italien) och Världsbanken. www.alsaraya-center.org

läs mer