Klasskamp 2015 – När medelklassen blivit alltings mall

Kampen står inte mellan de mest utsatta i samhället, de som får dela på smulorna. Om vi inte talar klass och fördelningspolitik lämnar vi fältet fritt för rasismen. […]