Kontroll istället för stöttning

Allt fler arbetssökande klassas som funktionsnedsatta. Och många av dem har negativa upplevelser av Arbets­förmedlingen. Text och bild: Linda Weichselbraun | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 2 2015 Ta bättre vara […]