När minnet försvinner

Demensjukdomen gör att Lennart inte kommer ihåg att Eva är hans fru. Hon är en av 1,3 miljoner anhörigstödjare och vill vårda honom hemma så länge hon orkar. […]