Du ensamkommande flyktingbarn

”Du har tappat ditt pass – din personliga lapp, du ensamkommande barn i livet

Så sitter du på Migrationsverkets trapp och gråter så övergivet

Vad var det för pass? Var det av syrisk sort, var det verkligen till Dig skrivet?

Tänk efter nu – förr’n vi föser dig bort,

du ensamkommande barn i livet”

Sign. ”Ellen” travesterar Nils Ferlins dikt ur ”Barfotabarn” (1933) i dagens Aftonbladet.

Mats Myrstener