Norge och mångkulturen

En ”särskilt tolerant och antirasistisk nation” där Fremskrittspartiet sitter i regering och syriska flyktingar deporteras till Ryssland utan möjlighet att överklaga. I norsk historieskrivning har det talats tyst om institutionaliserad rasism och norskt medlöperi. Men Norge måste göra upp med sin förintelsehistoria, menar Marte Michelet.

Rasmus Landström