BiS bjuder in till årsmöte

Inbjudan till BiS årsmöte 2016

Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte i Lund lördagen den 12 mars, kl. 11-17. Lokal: Lunds Ungdoms & Hemgård. Kiliansgatan 11, Lund.

Årsmötesförhandlingar 11-12 och 14:30-17. Lunch 12-13.

13-14:30: Salong! Tema: Det kreativa biblioteket och biblioteksrummet. Med inspiration från höstens två nummer av bis bjuder vi in till diskussion om våra biblioteksrum, de aktiviteter de rymmer och hur de utvecklas. Mer information kommer.

Anmäl deltagande Christian Forsell, christian_forsell@telia.com. Skriv om du vill äta lunch på mötet och om du vill följa med och äta middag efteråt!

Medlemmar kan få upp till 500 kronor i ersättning för resa.

Välkommen!

Styrelsen

Dagordning för årsmötet

 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 3. Fastställande av dagordning
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015
 5. Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören
 7. Tidskriften
 8. Verksamhetsplan 2016
 9. Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS hemsida
 10. Fastställande av budget för 2016
 11. Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för 2017
 12. Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år
 13. Val av suppleanter på 1 år
 14. Val av kassör på 1 år
 15. Val av två revisorer på 1 år
 16. Val av valberedning på 1 år
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande