De osynliga missbrukarna

Självständiga och streetsmarta. Tjejer som missbrukar cannabis syns inte, de går ofta under radarn. Socialarbetaren Mattias Gullberg har intervjuat dem. Text: Helena Östlund | Bild: Andrew Magill | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 1 […]