Kongress 28-29 maj 2016

Alla medlemmar är välkomna till PGS kongress som hålls i Stockholm helgen 28-29 maj. 

Deltagaravgiften är 100 kronor som betalas vid inskrivningen. Kaffe och frukt ingår i avgiften och lunch kommer att finnas till ett billigt pris. PGS betalar reseersättning med 50 % för billigaste färdsätt.

Enligt stadgarna har enskild medlem rätt att, med rösträtt delta på kongressen. Medlemsorganisation har rätt att sända en observatör. Förbundsstyrelsens ledamöter deltar med yttrande- och förslagsrätt. Medlemmar och medlemsorganisationer har rätt att motionera till kongressen. Motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senaste en månad före kongressen, det vill säga senast den 28 april. Motioner skickas till info@palestinagrupperna.se. Kongresshandlingarna skickas sedan ut senast två veckor före kongressen.

Vill du komma i kontakt med valberedningen för nominering till förbundsstyrelsen, kontakta Eva Hammad: hammadeva@hotmail.com, Stefan Aronson stefan.aronson@bredband.net eller Louise Norman louise.norman@spray.se.

Följande punkter kommer att behandlas på kongressen: program, verksamhets- och revisionsberättelser, ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse, val av ordförande och förbundsstyrelse, val av två revisorer för förbundet och val av valberedning, val av auktoriserad revisor, motioner, förslag från styrelsen, ev. stadgeändringar och beslut om medlemsavgiftens storlek samt PGS arbete framöver.

I år har vi lagt upp det så att vi på lördagen avhandlar dagordningen för kongressen och använder söndagen till diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Välkomna!

/Styrelsen

För mer info och anmälan e-posta senast den 25 april info@palestinagrupperna.se eller ring 08-641 72 88