Välkommen till Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum i Fittja i Botkyrka (t-bana från Stockholms central, röda linjen mot Norsborg) har ett specialbibliotek med inriktning på migration, etnicitet, integration, kulturmöten, främlingsfientlighet, rasism och kulturell mångfald. Biblioteket är öppet för allmänheten alla dagar utom måndag.

Biblioteket har ca 20.000 titlar med facklitteratur, rapporter, utredningar, uppsatser, broschyrmaterial och statistik inom ämnesområdet, samt skönlitteratur på olika språk med Botkyrkaanknytning. Man har bl.a. övertagit Invandrarverkets bibliotek, och Integrationsverkets boksamling.

Här finns också böcker om och av Klas Pontus Arnoldson, som tog initiativ till Svenska Freds- och skiljedomsföreningen 1883. För detta fick han Nobels fredspris 1908, och han var liksom konstnären Sven Erixon från Tumba i södra Botkyrka. Mångkulturellt centrum delar varje år ut ett stipendium i Arnoldsons namn, till någon eller några som verkar för ett samhälle utan förtryck och diskriminering.

Besök centrumets hemsida www.mkcentrum.se, och besök biblioteket! Bibliotekets bestånd är registrerat i LIBRIS.

Mats Myrstener